(Video) Richard St. John: Lý do tại sao cần phải làm việc cật lực?

Lý do Tại sao phải cật lực?

Thành ngữ Việt Nam ta có câu: “Cần cù bù thông minh.” Tuy nhiên, nếu xét ngữ điệu thì có vẻ như cần cù chỉ là một yếu tố thứ yếu, và thông minh vẫn là số một.

Tuy nhiên, ở đây chúng ta nhận ra một điều, một điều có thể nói là giá trị cốt lõi của giấc mơ Mỹ: Work Hard, tức là nỗ lực làm việc hết mình (trong bài mình xin dịch là chăm chỉ cho ngắn gọn).

Nỗ lực làm việc chiến thắng tài năng và trí thông minh, nếu chỉ ỷ lại dựa dẫm vào tài năng và trí thông minh, khá tương đồng với cuộc đua giữa thỏ và rùa. Vậy thì, bạn đã nỗ lực thế nào?

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>