cật lực

Ngay trong khi bạn ngủ, não vẫn luôn làm việc cật lực

Các nhà khoa học thần kinh Mỹ đã khám phá rằng một giấc ngủ ngon vào ban đêm có nghĩa là não phải làm việc cật lực ở một số vùng nào đó. Phát hiện này cho thấy giấc ngủ rất quan trọng đối với việc củng cố các thông tin mới và không phải more »