Những câu danh ngôn về sự nỗ lực hay nhất – DNNL13

Không ai nhận ra có những người bỏ ra nỗ lực nhiều khủng khiếp chỉ để được bình thường.
-
Nobody realizes that some people expend tremendous energy merely to be normal.

Albert Camus

Nỗ lực của một người tốt vô danh cũng như mạch nước ngầm sâu dưới đất, thầm lặng làm mặt đất xanh tươi.
-
The work an unknown good man has done is like a vein of water flowing hidden underground, secretly making the ground green.

Thomas Carlyle

Con người sẽ nhẹ nhõm và vui vẻ khi dồn tâm sức vào công việc và nỗ lực hết mình; nhưng điều anh ta đã nói hay đã làm sẽ không cho anh ta sự yên bình.
-
A man is relieved and gay when he has put his heart into his work and done his best; but what he has said or done otherwise shall give him no peace.

Ralph Waldo Emerson cau danh ngon ve su no luc (18)

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>