GS Ngô Bảo Châu: Sinh viên cần nỗ lực không ngừng để mở rộng tri thức

Chiều 15-8, tại Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định), GS đã có buổi giao lưu với 400 Bình Định và 100 đến từ các tỉnh, thành trên toàn quốc.

/images/post/2015/08/17/03//IMG_6383.JPG

Ngô Bảo Châu chia sẻ các bạn sinh viên cần tiếp tục nỗ lực , tìm tòi , mở rộng . Đây chính là con đường đúng đắn và thiết thực nhất trong công cuộc giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, thể hiện lòng yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Trước những câu hỏi về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của thanh niên với bảo vệ chủ quyền biển đảo, GS Ngô Bảo Châu việc bảo vệ biển đảo, chủ quyền đất nước là quá trình lâu dài. Trước mắt các bạn sinh viên hãy nâng cao tri thức của mình để phát triển đất nước.

Đồng thời muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thì việc nghiên cứu về lịch sử, địa lý, luật pháp Việt Nam cũng như cũng là điều cần thiết. Khi mọi người đã có đủ tri thức, đất nước vững mạnh thì sẽ không có quốc gia nào dám xâm phạm lãnh thổ.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>